سامانه ثبت‌نام آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان مركزي
جهت سال تحصيلي 97 - 1396

اطلاعيه : 
از روز شنبه 26 فروردين‌ماه تا دوشنبه 28 فروردين‌ماه 1396 داوطلبان مي‌توانند جهت ويرايش اطلاعات و مشخصات فردي خود، به سامانه مراجعه نمايند. اگر چنانچه غیر از موارد قابل ویرایش، نیاز به اصلاح اطلاعات دیگر ثبت نامی خود دارید، اصل فرم ثبت نام خود را (توسط مدرسه محل تحصیل تایید شده باشد) به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارنامه نوبت اول سال تحصیلی جاری، حداکثر تا 28 فروردين‌ماه 1396 به کارشناسی سنجش منطقه / ناحیه محل تحصیل خود تحویل دهید. بدیهی است پس از بررسی و تایید ستاد ثبت نام استان اطلاعات مورد نظر اصلاح خواد شد.